Tłumaczenie dokumentów samochodowych

Tłumaczenie dokumentów samochodowych

Aby wizyta w wydziale komunikacji była prosta i krótka, warto się do niej odpowiednio przygotować. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią procedurę rejestracji sprowadzanego samochodu, mianowicie – jak wygląda tłumaczenie dokumentów auta

Kiedy tłumaczenie dokumentów samochodowych jest konieczne?

Przed rejestracją samochodu z zagranicy należy przetłumaczyć dokumenty auta, tj. dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Obowiązek ten dotyczy tylko pojazdów sprowadzonych z krajów poza granicami Unii Europejskiej. Ponadto konieczne jest przetłumaczenie umowy kupna-sprzedaży bądź innego dokumentu potwierdzającego nabycie auta. 
Jeśli samochód pochodzi z kraju, który posiada rzadko spotykany język w Polsce, co utrudnia znalezienie tłumacza przysięgłego, przepisy dopuszczają alternatywne rozwiązania. W takiej sytuacji dokumenty powinny być sporządzone przez tłumacza przysięgło z państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Zdarza się to przede wszystkim przy sprowadzaniu modeli kolekcjonerskich, np. z krajów afrykańskich lub Japonii. 

Kiedy nie trzeba tłumaczyć dokumentów samochodowych?

Tłumaczenie dokumentów samochodowych nie jest wymagane, gdy dany pojazd pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do EFTA, czy też Konfederacji Szwajcarskiej. Powyższe zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych paragraf 7, punkt 2, podpunkt 1:
Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z  16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z  20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129);
Należy podkreślić, że zdarza się konieczność tłumaczenia dokumentów samochodu, który jest sprowadzony z kraju UE. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, kiedy urzędnik ma wątpliwości co do przedstawionych papierów pojazdu. Urzędnik może wtedy wymagać realizacji tłumaczenia dokumentacji zgodnie z przyjętymi standardami. 

Jakie dokumenty samochodu należy przetłumaczyć?

Zaznaczmy, że nie wszystkie dokumenty otrzymane od sprzedającego należy tłumaczyć! Obowiązkowe papiery do tłumaczenia to m.in.:

  • Umowa kupna samochodu,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu (jeżeli została wydana)

Jeżeli pojazd został kupiony w salonie lub od dealera, a dowodem zakupu jest faktura, ona również podlega konieczności tłumaczenia. 

Tłumaczenie dokumentów samochodowych - etapy działania

Współcześnie większość z nas zna język angielski w stopniu komunikatywnym. Dodatkowo istnieje wiele możliwości i narzędzi tłumaczenia tekstów online, np. translator. Jednak samodzielne przełożenie dokumentów samochodowych na język polski, w taki sposób, jest niedopuszczalne. Zgodnie z prawem, musi to zrobić tłumacz przysięgły, który ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Ile trwa tłumaczenie dokumentów samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Tłumaczenie dokumentów pojazdu może mieć różny czas realizacji. Biorąc pod uwagę dostępność tłumaczy, ilość dokumentów czy sam język obcy- nie jesteśmy w stanie uogólnić czasu tłumaczenia. Jednak warto, już na etapie wstępnych rozmów z tłumaczem przysięgłym, zapytać o potencjalny termin realizacji zlecenia. Wiele zależy od języka, który należy przetłumaczyć. Jak nietrudno się domyślić, łatwiej i szybciej wykonać przekład z popularnego języka, np. angielskiego na polski, niż z gruzińskiego czy rumuńskiego. 

Jaki jest koszt tłumaczenia dokumentów samochodowych?

Koszt tłumaczenia jest uzależniony od wielu czynników, szczególnie od języka, z którego ma zostać dokonany przekład. Języki nieszablonowe (np. francuski, czy włoski) będą droższe w tłumaczenia niż języki zaliczane do popularnych (angielski lub niemiecki). Kolejnymi aspektami warunkującymi koszt realizacji tłumaczenia są: ilość stron, którą tłumacz musi przełożyć, lokalizacja oraz prestiż danego biura. 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące tłumaczeń dokumentów samochodowych

 

Pytanie 1. Jakie dokumenty samochodowe można przetłumaczyć w tlumaczenia24h? 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Anna Wiącek-Gołębiowska oraz zespół tlumaczenia24h mogą przetłumaczyć różnego rodzaju dokumenty samochodowe, takie jak dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, umowa kupna-sprzedaży, certyfikat homologacji, świadectwo homologacji, protokół przeglądu technicznego, zaświadczenie o pochodzeniu pojazdu itp.

Pytanie 2. Jak długo trwa tłumaczenie dokumentów samochodowych w tlumaczenia24h?

Czas potrzebny na tłumaczenie dokumentów samochodowych zależy od ich liczby, stopnia skomplikowania oraz obłożenia zleceniami tłumacza. Zazwyczaj tłumaczenie pojedynczego dokumentu samochodowego może zająć od 1 do 3 dni roboczych. Warto podkreślić, że zespół tlumaczenia24h wykonuje zamówienia w trybie zwykłym, przyspieszonym oraz ekspresowym!

Pytanie 3. Czy tłumaczenie dokumentów samochodowych można zlecić online?

Tak, tłumaczenie dokumentów samochodowych można zlecić online. Wystarczy przesłać skan lub zdjęcie dokumentu do zespołu tlumaczenia24h drogą elektroniczną. Następnie tłumacz przeprowadzi tłumaczenie i odesłać przetłumaczony dokument w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (pocztą).

Pytanie 4. Jakie są koszty tłumaczenia dokumentów samochodowych?

Koszty tłumaczenia dokumentów samochodowych zależą od liczby stron dokumentu oraz specyfiki tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Anna Wiącek-Gołębiowska ustala indywidualne ceny za tłumaczenia, dlatego najlepiej skontaktować się bezpośrednio w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pytanie 5. Czy tłumaczenie dokumentów samochodowych jest legalne i ważne?

Tak, tłumaczenie dokumentów samochodowych przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego mgr Annę Wiącek-Gołębiowską oraz zespół tlumaczenia24h jest legalne i ważne. Tłumacz przysięgły ma uprawnienia do dokonywania tłumaczeń oficjalnych, które są uznawane przez instytucje, urzędy oraz sądy.

 

Kupujesz auto z zagranicy? Nasi specjaliści zrealizują dla Ciebie tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów samochodowych, z języka angielskiego, szybko i rzetelnie. Zapraszamy do kontaktu!