Cennik

Tłumaczenie pisemne PRZYSIĘGŁE z/na język polski/angielski

od 30 zł / stronę obliczeniową

Tłumaczenie pisemne ZWYKŁE z/na język polski/angielski

od 30 zł / stronę obliczeniową

Uwierzytelnienie (poświadczenie)

50% ceny podstawowej

Korekta

50% ceny podstawowej

Tłumaczenia ustne

oferta indywidualna**

*cena za tłumaczenie podana jest za jedną stronę rozliczeniową (obliczeniową) obejmującą:

tłumaczenia zwykłe: 1500 znaków wraz ze spacjami (liczone wg statystyki edytora tekstu). Strony niepełne obliczane są procentowo, dzięki czemu klient płaci za tekst rzeczywiście przetłumaczony, a nie za każdą rozpoczętą stronę;

tłumaczenia przysięgłe: 1125 znaków ze spacjami (liczone wg statystyki edytora tekstu) i każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako cała.

 

**Z uwagi na specyfikę tłumaczeń ustnych podlegają one indywidualnej wycenie. Na koszt tłumaczenia ustnego mają wpływ takie czynniki jak np. miejsce, termin, rodzaj i czas trwania tłumaczenia.

Oferowane konkurencyjne ceny – od 30 PLN – wynikają wyłącznie z pominięcia pośredników doliczających marże. U nas zlecenie trafia bezpośrednio do tłumacza, co przyspiesza termin wykonywania tłumaczeń.