Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu. Samochody sprowadzane z USA i Wielkiej Brytanii.

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu. Samochody sprowadzane z USA i Wielkiej Brytanii.

Rejestracja pojazdu (samochód, samochód osobowy, samochód ciężarowy, ciężarówka, van, autobus, motocykl, ciągnik rolniczy, auto kempingowe / mobile home) w innym kraju niż ten, w którym został zakupiony, może być konieczna z różnych powodów. Może to dotyczyć zarówno pojazdów nowych, jak i używanych, które zostają sprowadzone z zagranicy. Jednym z kluczowych kroków w tym procesie jest tłumaczenie niezbędnych dokumentów, aby spełnić wymogi lokalne i uzyskać legalną rejestrację. W poniższym artykule omówimy istotne kwestie związane z tłumaczeniem dokumentów do rejestracji pojazdu

Czy tłumaczenie dokumentów samochodowych musi być przysięgłe?

Tłumaczenia dokumentów samochodowych jest tłumaczeniem przysięgłym oraz specjalistycznym, co określa rozporządzenie ministra infrastruktury:

 

“Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony”.

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu z USA oraz do rejestracji pojazdu z Wielkiej Brytanii

W procesie rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy istnieje zestaw dokumentów samochodowych, które muszą być przedstawione w lokalnym wydziale komunikacji. To kluczowy etap, który umożliwia legalne użytkowanie pojazdu na terenie danego kraju. Poniżej prezentujemy pełną listę dokumentów niezbędnych przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Wniosek o rejestrację

Podstawowy dokument formalny, który inicjuje proces rejestracji. Wypełniony wniosek stanowi formalny akt zgłoszenia samochodu do rejestracji w nowym kraju.

 

Karta pojazdu/dowód własności i dowód rejestracyjny

Kluczowe dokumenty samochodowe potwierdzające tożsamość pojazdu, obejmujące informacje techniczne oraz dane identyfikacyjne.

 

Samochody sprowadzone z USA

Samochody sprowadzone z USA posiadające amerykańskie dokumenty samochodowe wymagające tłumaczenia przysięgłego na język polski to:

Amerykański dowód rejestracyjny / tytuł własności pojazdu. CERTIFICATE OF TITLE.

Dowód / tytuł własności pojazdu z odzysku  – SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE.

 

Samochody sprowadzone z Wielkiej Brytanii

Najważniejszym dokumentem pojazdu jest dowód rejestracyjny nazywany na terenie całej Wielkiej Brytanii dokumentem V5C „Registration Certificate”.

 

Umowa kupna-sprzedaży lub faktura potwierdzająca zakup [Invoice; Bill of Sale]

Dokument potwierdzający legalność nabycia pojazdu, zawierający istotne informacje o transakcji, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, opis pojazdu, oraz cena zakupu. Oznacza to, że do rejestracji pojazdu potrzebny jest dokument potwierdzający zakup: „Invoice” (tłumaczenie na język polski: Faktura), oraz „Car Sales Agreement” lub „Sales Agreement” (tłumaczenie na język polski: Umowa sprzedaży pojazdu) lub „Sales Agreement” (tłumaczenie na język polski: Umowa sprzedaży), „Sales-Purchase Agreement” (tłumaczenie na język polski: Umowa sprzedaży).

 

Zaświadczenie o badaniu technicznym

Potwierdzenie, że pojazd przeszedł wymagane badania techniczne i jest zdatny do użytku na drogach publicznych.

 

Dowód opłacenia akcyzy

Dokument potwierdzający uregulowanie wszelkich opłat związanych z akcyzą, jeśli taka opłata jest wymagana.

 

Zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku

Jeśli samochód jest sprowadzony z zagranicy, należy dostarczyć zagraniczne tablice rejestracyjne. W przypadku ich braku właściciel powinien złożyć oświadczenie potwierdzające ich brak.

 

Potwierdzenie opłaty wniesionej w wydziale komunikacji

Dokument potwierdzający uregulowanie wszelkich opłat związanych z procesem rejestracji, które mogą obejmować opłaty administracyjne czy podatki.

 

Oczywiście, wszystkie te dokumenty powinny być wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego (w przypadku pojazdów z UE) lub odpowiednik z kraju pochodzenia pojazdu (dla pojazdów spoza UE). Po zebraniu kompletnego zestawu dokumentów właściciel pojazdu musi dostarczyć je do lokalnego wydziału komunikacji, gdzie przeprowadzany jest proces rejestracji, umożliwiający legalne korzystanie z pojazdu na terenie danego kraju.

 

Uwaga!

Proces tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu może zająć pewien czas. Dlatego ważne jest, aby być proaktywnym i zająć się tłumaczeniem na odpowiednim etapie, aby uniknąć opóźnień w rejestracji pojazdu.

 

Zanim zdecydujemy się złożyć dokumenty konieczne do zarejestrowania samochodu, zaleca się bezpośredni kontakt z urzędem celem potwierdzenia, jakie dokładnie dokumenty są niezbędne do sprawnego i bezproblemowego przebiegu procesu rejestracji.

 

Jaki jest koszt tłumaczenia dokumentów samochodowych?

Koszt tłumaczenia dokumentów samochodowych z USA, dokumentów samochodowych z USA oraz dokumentów z innych krajów jeżeli dokumenty te sporządzone są w języku angielskim: zapraszamy do bezpłatnej natychmiastowej wyceny.

Czy jest obowiązek tłumaczenia dowodu rejestracyjnego w 2024 roku?

Dokumentem o kluczowym znaczeniu dla właścicieli pojazdów jest dowód rejestracyjny, wydawany przez organy administracji publicznej. W przypadku sprowadzania auta osobowego z zagranicy ten dokument, oprócz kluczyków, jest jednym z podstawowych elementów, które powinien otrzymać nowy właściciel. Kiedy tłumaczenie dowodu rejestracyjnego jest konieczne?

 

Obowiązek tłumaczenia dowodu rejestracyjnego uzależniony jest od kraju, z którego pochodzi pojazd. W przypadku, gdy dokument ten został wydany w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, czy też w państwie należącym o EFTA, tłumaczenie okazuje się zbędne. W ramach Wspólnoty obowiązują ujednolicone kody, umieszczone bezpośrednio w dowodzie rejestracyjnym.

 

Natomiast, jeśli pojazd pochodzi z kraju spoza wymienionych struktur, konieczne staje się przetłumaczenie dowodu rejestracyjnego. Bez tego tłumaczenia, urzędnicy z wydziału komunikacji nie będą w stanie zarejestrować samochodu.

 

Oznacza to że tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski obejmuje wówczas dokumenty rejestracyjne pojazdów z takich krajów jak: Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna; V5C „Registration Certificate”), Stany Zjednoczone (USA; Certificate of Title), Kanada (Permit – Vehicle Portion), jak również Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA; Registration certificate, Export Certificate), Japonia (Registration certificate, Export Certificate) jeśli dokumenty sporządzono w języku angielskim.

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu?

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia dokumentów związanych z rejestracją samochodu z języka angielskiego, zachęcamy do skorzystania z usług naszego renomowanego biura tłumaczeń przysięgłych języka angielskiego z Wrocławia. Nasi doświadczeni tłumacze specjalizujący się w przekładach dokumentów samochodowych oraz motoryzacyjnych, zapewnią precyzyjne i zgodne z wymaganiami tłumaczenia, umożliwiając sprawną rejestrację pojazdu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w procesie tłumaczenia niezbędnych dokumentów i zapewnij sobie pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione z należytą starannością.