Tłumacz ustny u notariusza

Tłumacz ustny u notariusza

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, akty notarialne należy sporządzać wyłącznie w języku polskim. Oznacza to, że cudzoziemcy przebywający w Polsce, w przypadku chęci skorzystania z usług notariusza, z reguły potrzebują wsparcia tłumacza przysięgłego. Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę osób zza granicy, które decydują się na czasowy lub stały pobyt w Polsce, rośnie zapotrzebowanie na usługi tłumacza ustnego u notariusza. Tłumacz języka angielskiego jest nieodzowny podczas wykonywania różnego rodzaju czynności notarialnych. To właśnie dzięki precyzyjnemu tłumaczeniu, które pozwala na dokładne zrozumienie całej treści, zostają zabezpieczone interesy cudzoziemca, a także pozostałych stron. W jaki sposób następuje tłumaczenie ustne u notariusza? Czy obcokrajowiec musi skorzystać z usług tłumacza przysięgłego wyłącznie swojego języka ojczystego? Kiedy konieczna jest obecność tłumacza języka angielskiego u notariusza?

Tłumaczenie aktu notarialnego, a prawo

Zgodnie z art. 2 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, “czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.” W praktyce oznacza to, że również sam notariusz może wykonać tłumaczenie, ale tylko wtedy, jeżeli posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz otrzymał wszelkie wymagane zgody, które wydały organy samorządu zawodowego. Zgodnie z tą samą ustawą, “czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.” W związku z tym skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego u notariusza jest z reguły koniecznością w przypadku obcokrajowca przebywającego w Polsce. Biegła znajomość języka polskiego stanowi bowiem warunek, który należy spełnić, aby obecność tłumacza ustnego u notariusza nie była potrzebna. Tłumacz przysięgły języka obcego jest w stanie zagwarantować, że cudzoziemiec jest w stanie podjąć określone decyzje, będąc w zupełności świadomym treści wszystkich dokumentów. Oznacza to tym samym, że tłumacz ustny u notariusza zapewnia ochronę interesów obu stron. Brak zrozumienia treści, wynikający z niewystarczającej znajomości języka polskiego, mógłby spowodować katastrofalne skutki.

 

Należy pamiętać o tym, że w przypadku czynności notarialnych, konieczne jest wsparcie tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz widnieje na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto mieć na uwadze także fakt, iż do zadań notariusza nie należy wzywanie tłumacza. Oznacza to, że cudzoziemiec samodzielnie musi zlecić wykonanie czynności wybranemu tłumaczowi przysięgłemu. Dlatego dobrze jest już zawczasu znaleźć biuro tłumaczeń oraz zarezerwować termin realizacji usługi. W tym celu zapraszamy do skontaktowania się z naszym tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, aby już teraz umówić się na konkretny dzień.

Czy obcokrajowiec potrzebuje tłumacza przysięgłego swojego języka ojczystego?

Zdarzają się przypadki, gdy obcokrajowcem chcącym skorzystać z usług tłumacza ustnego u notariusza w Polsce, jest osoba posługująca się mało popularnym językiem. W związku z tym, czasami może pojawić się problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, w szczególności, gdy termin wizyty u notariusza jest bliski, a cudzoziemiec przebywa w mniejszej miejscowości. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z usług tłumacza przysięgłego innego języka obcego, na przykład języka angielskiego? Istnieje taka możliwość lecz cudzoziemiec musi posiadać biegłą znajomość wybranego języka. Co się pod tym kryje? Dany język należy znać tak dobrze, aby rozumieć terminologię prawniczą. Co więcej, doskonała znajomość języka obcego obowiązuje zarówno w mowie, jak i piśmie. Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy notariusz uzna, że znajomość języka nie jest tak biegła, jak było to deklarowane, ma prawo odmówić podpisania aktu notarialnego. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że brak zrozumienia pewnych elementów treści, może spowodować bardzo poważne następstwa w przyszłości. Dlatego warto jest podejść odpowiedzialnie do kwestii znalezienia odpowiedniego tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda tłumaczenie ustne u notariusza?

Czynności przygotowujące

Jeszcze przed wyznaczonym terminem realizacji określonych czynności, notariusz przygotowuje projekt aktu notarialnego. Zazwyczaj tłumacz przysięgły ma możliwość wglądu w treść, dzięki czemu jest w stanie jeszcze lepiej się przygotować. Tłumacze przysięgli stale poszerzają swoją wiedzę z zakresu terminologii prawniczej, tak aby móc w stanie jak najdokładniej i w najbardziej zrozumiały sposób wyjaśnić wszelkie aspekty.

Tłumaczenie ustne aktu notarialnego

Podczas wykonywania czynności notarialnej, tłumacz przysięgły znajduje się w bliskiej odległości od obcokrajowca, aby zapewnić mu jak największy komfort tłumaczenia. Przekładane są wszystkie pytania zadawane przez cudzoziemca, jak i odpowiedzi notariusza. Zazwyczaj tłumacz korzysta z metody liaison, czyli tłumaczy zdanie po zdaniu. Zdarza się jednak, że tłumaczone są dłuższe fragmenty wypowiedzi. Natomiast akt notarialny może być tłumaczony zdanie po zdaniu, paragraf po paragrafie lub też w całości. Tłumaczenie aktu notarialnego odbywa się za pomocą metody a vista, a więc tłumacz odczytuje treść zapisaną w języku polskim, tłumacząc ją na wybrany język obcy. Po tym, gdy wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione i nie ma żadnych zastrzeżeń, strony podpisują akt notarialny. Jednocześnie cudzoziemiec potwierdza, że korzystał ze wsparcia tłumacza przysięgłego. W akcie notarialnym wymienione są również dane tłumacza, a więc jego imię, nazwisko oraz numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz musi złożyć także swój podpis. Tłumacz przysięgły odpowiada za prawidłowość przekładu aktu notarialnego, pozostając osobą bezstronną.

Kiedy konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego języka angielskiego?

Najczęściej z usług tłumacza języka angielskiego u notariusza, korzysta się w przypadku poniższych czynności:

 

 • pełnomocnictwo,
 • umowa kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • umowa przedwstępna kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • umowa darowizny,
 • umowa majątkowa małżeństwa (rozdzielność majątkowamałżeńska, intercyza małżeńska),
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży udziałów,
 • umowa deweloperskiej,
 • umowa ustanowienia służebności przesyłu,
 • umowa najmu okazjonalnego (specyficzny rodzaj umowy najmulokalu mieszkalnego),
 • protokół zgromadzenia wspólników spółki,
 • umowa przeniesienia własności udziałów w spółce,
 • stwierdzenie nabycia spadku (czynność u notariusza polega na sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zgoda na wyjazd dziecka za granicę.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku chęci uzyskania tłumaczenia w formie pisemnej, należy taką usługę zlecić dodatkowo, ponieważ realizacja tłumaczenia ustnego zwykle nie obejmuje wykonania tłumaczenia w formie pisemnej.

Tłumaczenia ustne, a odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Osoby, które wykonują tłumaczenia ustne aktów notarialnych, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W związku z tym, tego rodzaju przekładów może dokonywać tłumacz przysięgły, czyli ten, który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym celu należy nie tylko zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, ale także posiadać obywatelstwo polskie, innego państwa Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, znać język polski, nie być karanym za umyślne przestępstwa skarbowe czy nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego oraz ukończyć studia wyższe. Tłumacz ustny musi odznaczać się najwyższym poziomem znajomości języków, które przekłada. Co się z tym łączy, powinien stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Tłumacz pełniący obowiązki u notariusza, musi posiadać bardzo dobrą znajomość terminologii prawniczej, aby móc w najbardziej precyzyjny sposób wykonać dany przekład. Co więcej, bardzo pomocne jest posiadanie wiedzy na temat określonych aspektów międzykulturowych, a także systemu prawnego, jaki funkcjonuje w danym kraju. Dzięki temu tłumacz jest w stanie jeszcze lepiej wyjaśnić swojemu klientowi pewne zagadnienia prawne. Na tłumaczu ciąży odpowiedzialność za swoje działania. Zgodnie z art. 233 § 4 Kodeksu Karnego, “kto, jako tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego u notariusza Wrocław

Ty lub bliska Ci osoba poszukuje tłumacza ustnego we Wrocławiu? Zapraszamy do skorzystania z usług doświadczonego tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Tłumacz ustny u notariusza? Zajmujemy się profesjonalnym tłumaczeniem wszelkich aktów notarialnych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz dbamy o komfort każdego klienta. Nasze biuro tłumaczeń znajduje się w samym centrum Wrocławia. Naszym klientom zapewniamy zawsze dostępne, bezpłatne miejsca parkingowe tuż przed biurem tłumaczeń.