Tłumacz przysięgły na ślubie

Obrączki - ślub w urzędzie
Tłumacz przysięgły na ślubie

Zawarcie związku małżeńskiego, w którym jedna z osób jest cudzoziemcem nieposługującym się językiem polskim, wymaga obecności tłumacza w urzędzie stanu cywilnego. Tłumacz przysięgły języka angielskiego zajmuje się także przekładem dokumentów, które należy dostarczyć do USC jeszcze przed uroczystością. Skorzystanie z usług tłumacza w urzędzie jest konieczne nie tylko podczas ślubu, ale także w przypadku procedury otrzymania oświadczenia uznania o ojcostwie oraz w wielu innych sytuacjach.

Kiedy konieczna jest obecność tłumacza w urzędzie?

Widok tłumacza przysięgłego w urzędzie stanu cywilnego nie należy do rzadkich. W jakich sytuacjach konieczna jest obecność tłumacza w urzędzie? Tak naprawdę tłumacz potrzebny jest zawsze wtedy, gdy dana sytuacja angażuje obcokrajowca, który nie zna języka polskiego. Każda osoba nieposługująca się językiem polskim, powinna otrzymać możliwość zapoznania się z dokumentami w języku, który jest jej znany. Warto jednak pamiętać o tym, że język ten nie musi być językiem ojczystym. Wystarczający jest bowiem fakt, że dana osoba posiada bardzo dobrą znajomość określonego języka obcego. Co to oznacza w praktyce? Osoba biegle posługująca się językiem angielskim, nawet jeżeli pochodzi z kraju nieanglojęzycznego, może skorzystać z usług tłumacza języka angielskiego. Z pomocy tłumacza przysięgłego w urzędzie korzysta się najczęściej w trakcie uroczystości zawierania małżeństwa oraz podczas dokonywania formalności związanych z uznaniem ojcostwa. Zanim jednak tłumacz przystąpi do wykonywania określonych czynności, najpierw powinien ustalić z urzędem stanu cywilnego zakres działań oraz to, w jaki sposób przebiegną wszystkie procedury.

Obecność tłumacza w urzędzie jest o tyle istotna, że stanowi zapewnienie ochrony interesów prawnych obcokrajowca. Każda osoba, bez względu na pochodzenie, powinna bowiem rozumieć treść podpisywanych dokumentów czy też składanych oświadczeń ustnych. To właśnie rolą tłumacza jest zagwarantowanie pełnego wsparcia językowego, które ma na celu ochronę cudzoziemca przed wprowadzeniem go w błąd, co mogłoby mieć katastrofalne skutki.

Ślub z obcokrajowcem a tłumaczenie dokumentów

Pomoc tłumacza jest potrzebna nie tylko w trakcie samej uroczystości zawierania małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, ale także podczas realizacji czynności formalnych jeszcze przed samym ślubem. Planujesz ślub w urzędzie z obcokrajowcem we Wrocławiu i poszukujesz tłumacza języka angielskiego? W naszym biurze tłumaczeń wyjaśnimy Ci szczegółowo, na czym polega cała procedura. Jeszcze zanim odbędzie się uroczystość, należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także zapewnienie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

 

Wymagana dokumentacja obejmuje:

  • dokument tożsamości;
  • protokół związany z zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie noszone po zawarciu małżeństwa;
  • oświadczenie dotyczące przyjęcia nazwiska przez dzieci po zawarciu małżeństwa;
  • dokument stwierdzający, że obcokrajowiec może zawrzeć związek małżeński na mocy prawa, jakie obowiązuje w danym kraju. Najczęściej jest to zaświadczenie o stanie cywilnym. Czasami jednak konieczny jest również odpis aktu urodzenia lub jeżeli cudzoziemiec zawarł już kiedyś małżeństwo, odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdza jego unieważnienie lub ustanie;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Tłumaczeniu na język angielski nie podlegają takie dokumenty, jak paszport, dowód tożsamości z anglojęzycznym nadrukiem oraz potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz USC.

 

Ważne jest, aby już zawczasu dowiedzieć się, jakie dokumenty będą wymagane w celu zawarcia małżeństwa w Polsce. W niektórych krajach należy bowiem wystąpić do sądu o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego z osobą pochodzącą z Polski. Również w takiej sytuacji konieczna jest pomoc tłumacza przysięgłego, ponieważ oświadczenia, jakie składa obcokrajowiec, należy przetłumaczyć na język polski, a pytania sądu na język obcy. Dokument potwierdzający otrzymanie zgody na zawarcie małżeństwa, musi zostać przedłożony w urzędzie stanu cywilnego.

 

Należy pamiętać o tym, że wszystkie dokumenty powinny zostać złożone w urzędzie nie później niż miesiąc przed datą planowanego ślubu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie formalności.

 

Warto jest zwrócić uwagę na to, że oryginalne wersje dokumentów, a także ich tłumaczenia zostają w urzędzie stanu cywilnego. Z tego powodu dobrze jest już wcześniej zadbać o wykonanie odpisów dokumentów, które powinny zostać poświadczone notarialnie. W razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości, po dodatkowe kopie tłumaczenia przysięgłego można wówczas zwrócić się do tłumacza, który wykonał dla nas taką usługę. Oznacza to, że potrzebne dokumenty otrzymamy znacznie szybciej niż w przypadku udania się do urzędu.

 

W sytuacji, gdy para młoda planuje zarejestrowanie małżeństwa za granicą, warto jest zlecić tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu małżeństwa. Dzięki temu wszystkie sprawy formalne będzie można zrealizować dużo sprawniej.

Jak wygląda ślub cywilny z tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz potrzebny jest nie tylko podczas załatwiania spraw formalnych, ale także podczas ślubu w urzędzie. W trakcie uroczystości może on zająć miejsce zarówno przy nowożeńcu będącym obcokrajowcem, jak i obok kierownika urzędu stanu cywilnego, co najczęściej ma miejsce wówczas, gdy na sali znajduje się więcej osób, które nie rozumieją języka polskiego.

 

Zadaniem tłumacza języka angielskiego jest przekład treści wygłaszanej przez urzędnika stanu cywilnego, a także odpowiedzi, jakich udziela cudzoziemiec. Najczęściej stosuje się tłumaczenie zdanie po zdaniu, czyli liaison, a rzadziej jest to tłumaczenie dłuższych fragmentów, czyli tłumaczenie konsekutywne.

 

Złożenie przysięgi małżeńskiej zostaje potwierdzone nie tylko podpisami młodej pary i świadków, ale również podpisem tłumacza języka angielskiego.

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem a obecność tłumacza

W przypadku ślubu religijnego, czyli konkordatowego, który odbywa się w świątyni, rola tłumacza nieco różni się od tej, jaką przyjmuje on na ślubie cywilnym. Przede wszystkim tłumacz nie przekłada całej mszy lecz ogranicza się do tłumaczenia samej przysięgi małżeńskiej. Co więcej, istnieje możliwość, aby obcokrajowiec złożył przysięgę w języku polskim. W takiej sytuacji tłumacz przysięgły przekłada treść na język obcy, aby goście zza granicy byli w stanie ją zrozumieć.

 

Jeszcze przed określeniem daty ślubu, należy dowiedzieć się w danej parafii, czy wymagane jest tłumaczenie określonych dokumentów, takich jak akt chrztu lub bierzmowania. Wszelkie kwestie związane z udziałem tłumacza przysięgłego podczas ceremonii, warto jest ustalić bezpośrednio z księdzem.

Ile kosztuje tłumacz przysięgły na ślubie?

Zastanawiasz się, jakie są koszty obecności tłumacza na ślubie w urzędzie stanu cywilnego? Cena tłumacza w urzędzie zależy od różnych elementów składowych.

 

Przede wszystkim opiera się na takich kwestiach, jak:

  • koszty i czas dojazdu tłumacza do urzędu;
  • termin ślubu (dni robocze oraz wolne od pracy);
  • usługa wykonywana w standardowym tempie, z wyprzedzeniem lub zamówienie usługi w trybie pilnym, tuż przed odbyciem się ceremonii.

Oczywiście w sytuacji, gdy przyszłe małżeństwo chce skorzystać z usług tłumacza również po zakończeniu ślubu, a więc na przykład podczas uroczystego obiadu, cena będzie odpowiednio wyższa.

Warto jest zadbać o to, aby poszukiwania tłumacza rozpocząć z wyprzedzeniem, dzięki czemu nie tylko oszczędzimy sobie niepotrzebnego stresu, jak i zaoszczędzimy.

Tłumacz w urzędzie Wrocław

Twój partner lub Twoja partnerka pochodzi spoza Polski, a w związku z tym potrzebujecie tłumacza języka angielskiego we Wrocławiu na ślub cywilny?  Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura tłumaczeń. Doświadczony tłumacz przysięgły języka angielskiego profesjonalnie zrealizuje każde powierzone zlecenie. Nasze biuro znajduje się w dogodnej lokalizacji, w centrum Wrocławia.