Oferta

Tłumaczenia dokumentów urzędowych

dokumenty USC (akty urodzenia, ślubu, zgonu)
dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy)
zaświadczenia i pisma urzędowe
prawa jazdy
inne

Tłumaczenia dokumentów samochodowych

dowody rejestracyjne
dowody własności / karty pojazdów
umowy kupna-sprzedaży
inne …

Tłumaczenia dokumentów handlowych

odpisy z rejestru handlowego (KRS
warunki handlowe i warunki dostawy
warunki współpracy
zasady sprzedaży i dostaw
faktury handlowe
dokument transferu udziałów
inne …

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

dokumenty rejestracyjne (KRS, REGON, NIP)
akty założycielskie
uchwały statuty
oferty
biznes plany
inne …

Tłumaczenia umów

umowy handlowe
umowy sprzedaży udziałów
umowy spółek
umowy o pracę
umowy kredytowe
umowy o wykonanie robót budowlanych
inne …

Tłumaczenia certyfikatów

certyfikaty pochodzenia
homologacje
certyfikaty zgodności typu
certyfikaty zgodności
umowy o pracę
umowy o wykonanie robót budowlanych
inne …

Tłumaczenia dokumentów prawnych

akty notarialne
pełnomocnictwa
apostille
akty prawne
akty procesowe
dokumenty sądowe
orzeczenia
testamenty
inne …

Tłumaczenia dokumentów medycznych

specjalność: dysplazje ektodermalne
oraz:
karty informacyjne leczenia szpitalnego
epikryzy
wyniki badań medycznych
zaświadczenia lekarskie
zwolnienia lekarskie (druk L4)
zaświadczenia z izby lekarskiej
inne …

Tłumaczenia dokumentów finansowych

dokumenty bankowe
raporty roczne
wezwania do zapłaty
sprawozdania finansowe
PIT-y
inne …

Tłumaczenia techniczne

specyfikacje produktu
gwarancje
certyfikaty
normy
projekty
inne …