Cennik

Tłumaczenie na język polski – od 25 zł (netto) / stronę obliczeniową 
Tłumaczenie na język angielski – od 30 zł (netto) / stronę obliczeniową

Uwierzytelnienie (poświadczenie) - 50% ceny podstawowej

Korekta – 50% ceny podstawowej

Tłumaczenia ustne – oferta indywidualna

*cena za tłumaczenie podana jest za jedną stronę rozliczeniową (obliczeniową) obejmującą:

Tłumaczenia zwykłe: 1500 znaków wraz ze spacjami (liczone wg statystyki edytora tekstu). Strony niepełne obliczane są procentowo, dzięki czemu Klient płaci za tekst rzeczywiście przetłumaczony, a nie za każdą rozpoczętą stronę.

Tłumaczenia przysięgłe: 1125 znaków ze spacjami (liczone wg statystyki edytora tekstu) i każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako cała.

Oferowane konkurencyjne ceny – od 25 PLN – wynikają wyłącznie z pominięcia pośredników doliczających marże. U nas zlecenie trafia bezpośrednio do tłumacza, co przyspiesza termin wykonywania tłumaczeń.

Jak samemu obliczyć ilość stron obliczeniowych tłumaczenia?